Jak to probíhá

VIDEOHOVOR

Každé setkání se může v závislosti na potřebách účastníků trošku lišit.
Budeme však vycházet z následující struktury:

 1. 10 minut před začátkem hovoru dostanete e-mailem odkaz k připojení do skupiny na Zoom (po dohodě možná i jiná platforma).
 2. Až se všichni sejdeme (max. 7 lidí), moderátoři skupiny se vám představí a uvedou setkání (5 minut).
 3. Každý ze zúčastněných dostane prostor pro sdílení. Kde se nachází, jak se má, jak na něj dopadá situace a s čím se aktuálně potýká (30 minut).
 4. Ostatní ve skupině naslouchají a vyjadřují pochopení. Cílem je, aby se každý z nás cítil vyslyšen, pochopen a brán vážně.
 5. Následuje moderovaná diskuze ve skupině. Zde můžeme více rozebrat otázky a témata, která vyvstala během sdílení, zároveň bude příležitost pro poskytnutí relevantních informací, rad a tipů, jak se s nastalou situací vypořádat (20 minut).
 6. Na závěr dostane opět každý prostor sdílet, s čím ze skupiny aktuálně odchází (10 minut).
 7. Moderátoři poděkují a ukončí celé setkání.

 

PRAVIDLA VIDEOHOVORU

Abyste se mohli video-hovoru zúčastnit, je nutné se připojit se zařízením, které má možnost kvalitně přenášet obraz i zvuk. Musíme se zkrátka nejen slyšet, ale i vidět.

Videohovory mají navíc svá specifika jak pro mluvčí a posluchače, tak i pro moderátory.

Abychom zajistili během hovoru přehlednost diskuze, zavádíme následující znaky.

  • Souhlasím, dobrý nápad, mám to stejně.
  • Hlášení se o slovo, relevantní komentář, poznámka.
  • Potřebuju individuální přístup.

*Pokud se během setkání stane, že se nebude cítit na to pokračovat s komunikací ve skupině, například proto, že jste se dostali k citlivějším tématům, které nechcete sdílet s ostatními, můžete požádat o individuální prostor. Poté je možnost, že se jeden z moderátorů odpojí a bude s Vámi pracovat individuálně.

ZLATÉ PRAVIDLO:

KDO ZROVNA NEMLUVÍ, MÁ VYPNUTÝ MIKROFON.

NAŠE DOPORUČENÍ

KDYŽ MLUVÍM:

 • I když toho máte na srdci hodně, dělejte v průběhu řeči často pauzy. Ostatní tak dostanou šanci vaše myšlenky nejenom zachytit, ale také je reflektovat. Díky pauzám si také můžete lépe rozmyslet, jak chcete v řeči pokračovat.
 • Až dokončíte, co jste chtěli říct, můžete zakončit svou řeč formulací typu: “Děkuji za prostor”. Bude tak jasné, že je prostor otevřen dalším vstupům. Případně můžete na závěr požádat skupinu o shrnutí formulací typu: „Mohl by mi, prosím, někdo z vás shrnout svými slovy, o čem jsem teď mluvil/a?” apod.

KDYŽ NASLOUCHÁM:

 • Když mluvčí hovoří, snažte se o maximální pozornost. Pokud to půjde, vyhněte se jakémukoli přerušování řeči, ať už jde o doptávání, hodnocení řečeného, analyzování, dávání rad či vyjádření sympatií. Až bude prostor pro vás v roli mluvčích, můžete se vyjádřit, k čemu budete chtít.
 • V pauzách určených mluvčím či moderátory pak reflektujte nazpět, co jste slyšeli, parafrázujte, shrnujte atd. Zkrátka a dobře, dejte nejlépe jak dovedete vědět mluvčímu před vámi, co jste slyšeli.
 • V procesu naslouchání není žádné „dobře” ani „špatně”. Nelamte si s tím hlavu, mluvčí vám případně pomůže s tím, co jste ještě nezachytili a bylo pro něj důležité.
MOTTO:  “Listen with Attention, Speak with Intention”
“Poslouchejte pozorně, mluvte účelně.”