Podpůrná video‑setkání v době koronaviru


Nejste na to sami. Připojte se k podpůrné skupině a sdílejte svoji současnou situaci s ostatními. Služba je zdarma.

Na doslech je dobrovolnický projekt odborníků a odbornic v oblasti krizové intervence a příbuzných odvětví. Naším cílem je poskytnout vám prostor pro sdílení aktuálního prožívání v souvislosti s pandemií koronaviru a společenskými opatřeními.

Pro koho:

  • Pro každého, kdo chce mít přehled o tom, jak situace ovlivňuje ostatní a zároveň sdílet, jak dopadá na něj.
  • Pro každého, kdo prožívá intenzivní emoce v souvislosti s šířením koronaviru a děním kolem a hledá podporu.
  • Pro každého, kdo je izolován od ostatních a ocenil by možnost online setkání s dalšími lidmi.

Co můžete očekávat:

  • Hodinový Skype hovor ve skupině 7 lidí pod vedením dvou moderátorů se zkušenostmi v oblasti krizové intervence, psychohygieny, psychoterapie a krizové komunikace.
  • Sdílení vlastního prožívání a naslouchání ostatním přítomným.
  • Úlevu v náročné situaci, orientaci v klíčových informacích a praktické tipy pro další postup.

Jak to celé probíhá?


více informací